Wat doen wij

Wij ontwikkelen en bieden kennis om bedrijven, sectoren en regio's om te vormen naar nieuwe welvaart en welzijn. Dit doen wij door in te spelen op diensteninnovatie en ondernemerschap als de drijvende kracht voor structurele hervormingen, groei en banen. In ons werk gebruiken wij een nieuwe mix van vijf competenties waaronder creativiteit, business en nieuwe manieren van beleid maken.

Beleid voor diensteninnovatie en ondernemerschap

     

Wij bieden overheden en overige belanghebbenden de kennis hoe innovatie, diensteninnovatie en ondernemerschap kan bijdragen aan het oplossen van economische en maatschappelijke uitdagingen. Dit kunt u stimuleren door een goede dienstverlening en een samenhangend pakket beleidsmaatregelen die tegemoet komen aan de behoeften van de MKB-ondernemer. En u kunt een omgeving bieden waar de ondernemer de noodzakelijke regie houdt om verantwoord en goed te innoveren. Wij kunnen u daarbij van dienst zijn door advies, evaluatie en management. Management en creatie van diensteninnovaties in individuele organisaties

Strategische innovatie 

Wij vergroten de productiviteit, concurrentievermogen en groei van individuele organisaties door de creatie van innovatieve dienstenconcepten. Deze organisaties kunnen maakbedrijven zijn of private en publieke dienstverleners. De expertise die we bieden is tweeledig, afhankelijk van uw wensen. We adviseren over, bouwen of managen uw open diensteninnovatie omgeving. Ten tweede werken we samen met uw belanghebbenden en klanten om uw dienstenstrategie te ontwerpen en diensteninnovaties te creëren. Dit betekent een proces dat start met het formuleren van de innovatiefocus en het doen van onderzoek naar latente klantbehoeften. Daarna faciliteren wij de generatie van nieuwe ideeën. We eindigen met het ontwerpen van een innovatieve dienstenstrategie en nieuwe of verbeterde dienstenconcepten.


Onderzoek & ontwikkeling voor diensteninnovatie

Research en development voogt service innovation 

Naast het bovengenoemde onderzoek binnen innovatieprojecten doen wij overig onderzoek en ontwikkeling. We doen dit in gebieden als diensteninnovatie, service design en design research. Wij kijken ook naar potentiële diensteninnovaties in topsectoren en programma's of Horizon 2020. Verder kijken we naar belangrijke uitdagingen in de markt en maatschappij en vormen ons een beeld van de onderliggende factoren. Dit kan door nader onderzoek en experimenten leiden tot nieuwe kennis, innovatiemodellen of dienstenconcepten. Met onze opgebouwde kennis verzorgen wij voor overheden of bedrijven tevens een training op maat, workshop of lezing. Zo verzorgden we onder andere een gastcollege aan de Hogeschool Rotterdam en een lezing aan de TU Delft.